Bases premis DeltaObjetiu

Els Premis Delta de l’ADI-FAD, l’Associació de Disseny Industrial i Foment de les Arts i el Disseny, s’atorguen des de 1961 en reconeixement a la feina dels dissenyadors i les empreses nacionals i internacionals, per celebrar l’excel·lència en el disseny industrial i reconèixer la seva importància com a expressió de valors econòmics, socials i culturals. 

Èticament responsables cap a l’individu, la societat i el medi ambient, els nous productes configuren la cultura material i immaterial d’una època i els Premis Delta contribueixen a registrar i visualitzar aquest patrimoni a Catalunya i a Espanya. 

Al llarg d’aquests 60 anys, s’han celebrat 40 edicions dels Premis Delta. S’han alternat èpoques de convocatòries anuals amb d’altres bianuals, però sempre guiades per l’objectiu de reconèixer i promoure productes amb caràcter innovador, vigència formal, funcional i estètica, adequació mediambiental, impacte social, qualitat en els processos de fabricació i l’ús apropiat de tecnologies i materials. 

Participació

Es poden presentar a la convocatòria de 2022 productes dissenyats per dissenyadors nacionals i produïts per empreses internacionals, o bé dissenyats per dissenyadors internacionals o nacionals i produïts per empreses nacionals, que hagin estat comercialitzats des de l’1 de gener de 2020.

Els  productes presentats no poden haver-se presentat en edicions anteriors.

Els Premis Delta estan oberts a tota mena de productes i també autoproduccions.

Les empreses emergents, enteses com aquelles amb una trajectòria inferior a 3 anys, podran optar a una ajuda econòmica “ADI emergents”.

Fases dels premis

Els productes presentats es valoraran en dues fases:

Primera Fase – Selecció: tots els productes inscrits seran avaluats per un Comitè d’Experts que determinarà, per categories, els seleccionats “Selecció Delta” que passaran a la següent fase. 

El Comitè d’Experts està format per representants de diferents camps rellevants del disseny industrial i de producte. El nombre de productes seleccionats variarà en funció de la qualitat dels productes inscrits.

Tots els productes inscrits seran inclosos a la publicació ADI Book 2022.

Segona Fase – Guanyadors: després de confirmar la participació en la segona fase, els productes “Selecció Delta” competiran per un Delta d’Or, dos Deltes de Plata i diversos Deltes de Bronze en cada categoria. El jurat podrà declarar desertes les categories insuficientment representades. També s’atorgarà un premi Delta d’Opinió mitjançant la votació dels socis del FAD. Només s’atorgarà dret a un vot per soci – professional / empresa.

Els productes guardonats pel jurat final, seran presents a l’exposició dels Premis ADI 2022 i inclosos a la publicació ADI Book 2022.

Categories

En aquesta edició es proposen 9 categories de producte, es donarà a escollir a quina categoria es vol participar en el formulari d’inscripció. El comitè d’experts es reserva el dret de canviar de categoria el producte tenint en compte el valor de la innovació que aporti, també podrà declarar deserta una categoria o reformular-ne una de nova si així ho considera. Les categories suggerides inicialment són:

1. Complements i eines: Inclou productes i accessoris per l’hàbitat i altres espais d’oficina i oci, estris per cuinar, productes com són parament i jocs de taula, arts, objectes i artesanies, elements de papereria. Eines i Utensilis, petites mComplements i eines: Inclou productes i accessoris per l’hàbitat i altres espais d’oficina i oci, objectes i artesanies, elements de papereria. Eines i utensilis, petites màquines, electrodomèstics i instruments musicals.

2. Design for food: Inclou disseny d’aliments, entès com a productes comestibles, i disseny de productes com eines, utensilis i objectes que estiguin estretament relacionats amb la conservació, neteja, preparació, servei i consum d’aquests.

3. Dispositius Digitals: Inclou dispositius digitals i electrònics, maquinària industrial i robòtica, interfícies i sistemes d’interacció, aparells domèstics, equipaments d’àudio, so i vídeo, dispositius portables, aparells informàtics i accessoris per a la informàtica.

4. Disseny per al cos: Inclou accessoris com ulleres, rellotges, wearables, auriculars, casc, bosses, maletes, material de viatge, equipament esportiu, moda i sabates, pròtesis, productes per a equipar el benestar i higiene personal, etc.

5. Equipament exterior: Inclou il·luminació pública (lluminàries i sistemes d’enllumenat), i mobiliari urbà com ara bancs, marquesines, paviments, jocs per a parcs infantils, bústies, escocells, guinguetes, semàfors, elements de microarquitectura o elements de senyalització, i també complements per al jardí o exterior relacionats amb l’espai privat o domèstic, així com d’ús polivalent, en espais comunitaris a l’exterior.

6. Equipament Interior: Inclou mobiliari i productes complementaris en espais d’interior per a ús domèstic o col·lectivitats, sanitaris, aixetes, manetes, mecanismes, sistemes de cablejar, complements per la llar, catifes, cortines, objectes de decoració, etc.

7. Il·luminació: Inclou elements y sistemes d’il·luminació d’interiors.

8. Mobilitat: Inclou mitjans de transport individual com patinets elèctrics, skates, bicicletes, motos, i vehicles col·lectius (dues, tres i quatre rodes) de mobilitat terrestre, aèria i marítima o propostes d’accessoris o components relacionats amb la mobilitat, etc.

9. Packaging: Inclou envasos i embalatges de productes industrials, productes dissenyats pel sector alimentació, sanitari i retail com displays, elements de senyalització, comunicació i venda.

Premis

Selecció Delta
Entre tots els productes presentats, el Comitè d’Experts farà una selecció d’aquells que, segons els criteris establerts en l’apartat Jurat i criteris de valoració, mereixen ser guanyadors d’un Delta d’Or, Plata o Bronze.

Selecció Delta inclou:
→ Segell oficial Selecció Delta.
→ 1 ADI Book.
→ Publicació del producte a l’ADI Book 2022.
→ Presència a l’exposició dels Premis ADI 2022.
→ 2 invitacions per a la cerimònia de lliurament dels Premis ADI 2022.
→ Presència a la web dels Premis ADI 2022.
→ Presència a la nota de premsa de seleccionats.
→ Suport promocional en els mitjans de comunicació del FAD i la Barcelona Design Week.
→ Tots els productes de la Selecció Delta 2022 que passin a la segona fase, podran beneficiar-se de passar la preselecció automàticament dels iF DESIGN AWARD 2022, com Finalist iF Design Award, sense cost a la inscripció inicial.*

*Aquest acord només contempla l’exempció del primer pagament de la inscripció, les següents fases hauran d’abonar-se. Per a aprofitar aquest acord, cal fer el registre del producte “Selecció Delta” a la web ifworlddesignguide.com.

Delta de Bronze
El jurat serà l’encarregat de nominar, entre tots els productes “Selecció Delta”, els guanyadors dels Delta de Bronze.

Delta de Bronze inclou:
→ 2 diplomes Delta de Bronze.
→ Segell oficial Delta de Bronze.

Delta d’Opinió
Tots els productes “Selecció Delta” opten a aquest premi, que s’atorga mitjançant votació presencial dels socis del FAD que participin en la cerimònia de lliurament dels Premis ADI. Només hi haurà un premiat entre tots els productes.

Delta d’Opinió inclou:
→ 2 trofeus Delta d’Opinió.
→ 2 diplomes Delta d’Opinió.
→ Segell oficial Delta d’Opinió.
→ Element distintiu a l’exposició dels Premis ADI 2022.
→ Presència a la nota de premsa de guanyadors.

Delta de plata
El jurat serà l’encarregat de nominar dos Delta de Plata entre tots els productes seleccionats i per cada categoria.

Delta de Plata inclou:
→ 2 trofeus Delta de Plata.
→ 2 diplomes Delta de Plata.
→ Segell oficial Delta de Plata.
→ Element distintiu a l’exposició dels Premis ADI 2022.
→ Dret a formar part del fons de la col·lecció permanent de disseny industrial del Museu del Disseny de Barcelona.
→ Presència a la nota de premsa de guanyadors.

Delta d’Or
És el màxim guardó que lliura el jurat dels Premis Delta. Un premi únic entre tots els productes seleccionats i per cada categoria.

Delta d’Or inclou:
→ 2 trofeus Delta d’Or.
→ 2 diplomis Delta d’Or.
→ Segell oficial Delta d’Or.
→ Element distintiu a l’exposició dels Premis ADI 2022.
→ Dret a formar part del fons de la col·lecció permanent de disseny industrial del Museu del Disseny de Barcelona.
→ Presència a la nota de premsa de guanyadors.
→ Ponència a l’activitat ADI Making Of… organitzada per ADI-FAD.
→ Participació totalment gratuïta amb un producte a la següent edició dels Premis Delta (això no implica accés directe a la segona fase).

Delta Trajectòria
El premi Delta Trajectòria reconeixerà la trajectòria continuada d’aquells projectes o persones rellevant en l’àmbit del disseny industrial. S’atorgarà un únic premi en aquesta categoria per a cada edició, triat per la Junta Directiva de l’ADI-FAD entre les propostes d’iniciativa pròpia, per invitació o per suggeriment dels observadors.

Jurat i criteris de valoració

El jurat dels Premis Delta és independent, internacional i sobirà, així doncs pot avaluar la selecció del Comitè d’Experts i decidir incloure productes descartats. Està format per experts en diferents camps vinculats al disseny de producte, que examinaran els productes a l’exposició dels Premis ADI 2022, seguint els següents criteris de valoració:

→ Caràcter innovador de la proposta en el camp conceptual, formal, funcional, productiu, estratègic, social i semàntic.

→ Capacitat de comunicació del producte i els seus valors estètics i culturals.

→ Integració entre tecnologia i disseny.

→ Usabilitat del producte.

→ Aspectes de sostenibilitat i adequació mediambiental.

En cas que algun dels membres del jurat estigui relacionat amb algun dels productes presentats, s’abstindrà durant la votació. En el transcurs de les deliberacions, en cas d’empat, el president del jurat posseeix el vot de qualitat.

El jurat emetrà el seu veredicte justificat i inapel·lable i atorgarà els premis a l’acte públic de la cerimònia de lliurament de Premis ADI, el juny de 2022.

Guia d’inscripció

Calendari

Primera fase

Inscripcions:
del 25/11/2021 al 20/1/2022.

Last days inscripcions:
del 21/1/2022 al 01/2/2022.

Comitè d’experts Delta:
16 i 17/2/2022.

Resultats públics Selecció Delta:
3/3/2022.

Segona fase

Pagament de la segona fase:
del 4/3/2022 al 15/4/2022.

Enviament dels productes seleccionats:
segona setmana de maig 2022.

Jurat final Premis Delta:
2/6/2022

Cerimònia lliurament dels Premis ADI:
tercera setmana de juny 2022, dins de la Barcelona Design Week.

Publicació de l’ADI Book:
octubre 2022.

Inscripció del producte

La inscripció es realitza a premis.adifad.org, mitjançant un formulari en línia.
Les inscripcions que no entreguin tota la documentació segons els paràmetres indicats seran desqualificades. El jurat pot desestimar un producte per falta d’informació.
Els participants han d’omplir els camps del formulari, on se’ls demanarà:

Informació bàsica
→ Dades de la persona de contacte.
→ Dades de facturació.
→ Dades de l’empresa productora.
→ Dades del dissenyador, estudi o empresa de disseny. Si el producte ha estat desenvolupat per l’equip intern de l’empresa o l’estudi, s’ha d’especificar.
→ Nom del producte.
→ Tipologia de producte i categoria.
→ Dimensions.
→ Materials principals.
→ Potència elèctrica en kw.
→ Data de comercialització del producte.
→ PVP del producte en euros.
→ Fitxa tècnica del producte en PDF.

Textos
Tots els textos s’han d’introduir en català o castellà, i anglès obligatori.

→ Breu text on es descriu la tipologia de producte, i la innovació que aporta i el fa únic (150 caràcters amb espais o 25 paraules màxim).
→ Descripció completa dels atributs del producte (800 caràcters).

Imatges
→ 3 imatges JPG del producte, en alta resolució 300 dpi.

Els arxius han d’estar nomenats de la següent manera:
“nom del producte_01_copyright”,
“nom del producte_02_copyright”,
“nom del producte_03_copyright”.

Materials opcionals
→ Vídeo explicatiu del producte (enllaç)
→ Catàleg comercial (PDF)
→ Memòria del producte (màxim 2 A4 en PDF)
→ 1 imatge de l’embalatge (JPG 300 dpi)

Pagament

Primera fase

→ El preu de la inscripció a la primera fase és de 60€ (IVA inclòs) per cadascun dels productes presentats, i fins al dia 20/1/2022.

→ A partir del 21/1/2022 i fins a la finalització de la convocatòria, la inscripció és de 90€ (IVA inclòs).

→ El pagament es farà amb targeta, i en línia.

→ Per a tots els socis de l’ADI-FAD la inscripció del primer producte és gratuïta.

Segona fase

→ Els responsables dels productes seleccionats hauran de fer efectiu un segon pagament de 600€ (IVA inclòs) per cada producte “Selecció Delta” abans del 15/4/2022, que dona accés a la segona fase del jurat final.

→ La forma de pagament serà via transferència bancària o ingrés a CC Banc de Sabadell ES45-0081-0217-11-0001159119 (BIC: BSABESBB). És molt important posar com a concepte de la transferència el nom del producte y empresa.

→ Per a tots els socis de l’ADI-FAD el primer producte té un descompte de 100€ (IVA inclòs).

→ Els productes seleccionats d’empreses emergents, podran gaudir en aquesta fase de l’ajuda “ADI Emergents”, així doncs el pagament serà de 350€ (IVA inclòs).

→ Per a completar la segona fase d’inscripció és necessari enviar un correu amb el comprovant de pagament de l’import de la segona fase a premisadi@fad.cat.

Funcionament de la segona fase

El jurat valorarà els productes físicament a l’exposició dels Premis ADI 2022. Per tant, s’han de presentar físicament tal com es comercialitzen. En cas que les mides ho impedeixin, l’empresa productora subministrarà tota la informació gràfica i/o audiovisual necessària perquè el jurat en pugui efectuar una correcta avaluació.

El lloc i la data de lliurament i recollida dels productes admesos per formar part de l’exposició es comunicarà amb l’antelació oportuna mitjançant un correu electrònic.

Les despeses de transport fins a o des del FAD o el magatzem que s’habiliti, aniran a càrrec del participant.

Durant el transport de cada producte, totes les despeses auxiliars, l’embalatge, el transport i assegurança, així com els costos d’altres materials per a la presentació del projecte seran responsabilitat del participant.

Informació legal

Exposició

El FAD assegurarà els productes des del moment del seu lliurament fins a la data fixada per a la seva devolució. L’organització no es farà responsable d’aquelles peces que no siguin recollides a la data estipulada. El FAD es fa responsable de possibles desperfectes i les seves indemnitzacions, sempre que estiguin recollides dins dels paràmetres estipulats per l’assegurança. Ni el FAD ni l’ADI-FAD són responsables de cap desperfecte o incidència que les peces seleccionades presentades a l’exposició puguin patir durant el trasllat des de i fins al FAD.

Un cop finalitzada l’exposició, es comunicarà als seleccionats per correu electrònic la data i el lloc de recollida de productes. En cas de no retirar-se el material en el període de temps estipulat, l’ADI-FAD disposarà d’ells de la forma que consideri oportuna.

Drets dels Premis Delta 2022

Tots els productes guanyadors dels Premis Delta 2022 adquireixen el dret a integrar-se en el fons del Museu del Disseny de Barcelona, com a part de la Col·lecció Permanent de Disseny Industrial gestionada per aquest centre.

Els productes guanyadors podran utilitzar la marca homologada Delta 2022, en les seves versions d’Or, Plata i Bronze. L’ús de les marques se sotmetrà a la normativa gràfica de l’ADI-FAD i aquestes podran incorporar-se als productes, impresos o promocions habituals de les empreses.

Difusió

L’ADI-FAD es reserva el dret a organitzar diferents activitats de difusió, així com una exposició amb els productes seleccionats i els guanyadors. Per aquest motiu, les empreses hauran de facilitar, en la mesura del possible, el producte seleccionat o guanyador, quan l’ADI-FAD ho requereixi per a aquest tipus d’esdeveniments.

Condicions legals

L’ADI-FAD no es responsabilitza de la veracitat de les dades aportades pels participants.

La participació en aquests premis pressuposa la total acceptació de les bases, la interpretació de les quals correspon a la Junta de l’ADI-FAD.

La convocatòria dels Premis Delta 2022 es farà pública per mitjà d’aquestes bases i a través de la seva difusió als mitjans de comunicació.

El material i els productes que s’hagin presentat pertanyen als seus autors, essent aquesta una propietat irrenunciable. El disseny presentat no pot incomplir de cap manera els drets de propietat intel·lectual i/o industrial de cap tercer. La responsabilitat, en cas d’infracció de drets de tercers, recaurà en el participant.

Els participants han de declarar els noms de qualsevol tercer que pugui tenir drets de propietat intel·lectual, morals o d’un altre tipus en tot allò relacionat amb la inscripció, el seu disseny o desenvolupament. Els participants han de poder demostrar, prèvia sol·licitud, que qualsevol dret d’un tercer ha estat cedit, llicenciat en favor del/dels participant/s, o que s’ha renunciat al mateix de manera apropiada, amb caràcter general.

Participant al concurs, els participants reconeixen sotmetre’s a aquestes Bases Oficials i els Termes i Condicions que són finals i vinculants en tots els aspectes, quedant especificat que el jurat no està obligat a exposar els motius de les seves decisions. En cas que el jurat decideixi que qualsevol dels seleccionats o el guanyador s’han convertit en inelegibles, escollirà un nou guanyador (o nous seleccionats) a la seva pròpia voluntat. No es mantindrà cap correspondència referent a aquest tema.

Les inscripcions podran mostrar-se a voluntat de l’ADI-FAD, que es reserva el dret de no mostrar els treballs que consideri inadequats.

Els participants accepten formar part en qualsevol fotografia, entrevista, pel·lícula/vídeo i activitat promocional similar relacionada amb aquest concurs, tal com pugui ser raonablement sol·licitat per l’ADI-FAD, sense cap pagament addicional. Especialment, quedarà degudament autoritzat l’ús del nom del participant, la seva biografia i imatge, fotos i/o vídeos/pel·lícules de l’ADI-FAD i materials de màrqueting d’agències relacionades.

No s’acceptarà en aquest concurs cap responsabilitat en relació a cap inscripció fora de termini, perduda, corrupta, il·legible o incompleta. Tota inscripció que incorri en qualsevol d’aquests casos serà rebutjada segons l’absoluta discreció de l’ADI-FAD. El comprovant de l’enviament de la inscripció no s’acceptarà com a prova de lliurament.

Si qualsevol participant (incloent els guanyadors nacionals i internacionals) incompleix qualsevol d’aquestes normes oficials o termes i condicions, quedarà desqualificat i immediatament retornarà a l’ADI-FAD el premi rebut en relació a aquest concurs.

El participant allibera a l’ADI-FAD i a qualsevol dels seus socis, càrrecs directius i empleats de qualsevol responsabilitat per lesió, pèrdua o danys de qualsevol tipus relacionats amb la participació en el concurs o resultants de l’acceptació, possessió o ús/mal ús de qualsevol premi.

L’ADI-FAD es reserva el dret a reproduir, en publicacions i revistes, qualsevol dels productes que s’hagin presentat i es compromet a informar sempre de la identitat del seu autor i el seu fabricant.

L’ADI-FAD no és responsable de les reclamacions per plagi, desperfectes o furt que puguin patir els productes per causes alienes a l’organització.

L’ADI-FAD es reserva el dret a poder canviar algun aspecte de les bases o el format de lliurament dels projectes.

Els Premis ADI estaran regulats per la legislació espanyola i s’interpretarà d’acord amb ella.

Qualsevol reclamació o qüestió que sorgeixi en virtut de, o en relació amb el present concurs, el premi o aquestes Bases Oficials, estarà subjecta a la jurisdicció exclusiva d’Espanya.

Política de Privacitat

L’informem que les dades que voluntàriament ens proporcioni durant tota la realització del concurs seran tractats per ADI-FAD per a donar resposta a la seva sol·licitud de participació als Premis ADI, per a la gestió i organització d’aquest i per a comunicar-li convocatòries futures. Les seves dades no seran cedits a tercers, excepte quan sigui indispensable per a la prestació del servei, segons les bases específiques del concurs, o obligacions legals. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió de les dades a través del correu electrònic premisadi@fad.cat.

Contacte

La participació en els premis implica l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol observació i/o consulta:

ADI-FAD, Asociación de Diseño Industrial
Edificio Disseny HUB Barcelona
C/Badajoz 175-177, Planta -1
08018 Barcelona
T: (34) 932 566 771
premisadi@fad.cat

Descarregar bases ↓