Delta: Bronze Delta

Cota 301RR

Departament de Nous Models - Jordi Milà Studio
Montesa Honda
2020