Medal: ADI Medal Finalist

Fabric

Miriam Estévez Correa

ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona


2016