Medal: ADI Medal Finalist

Paper Sound

Joaquín Ballester Arnau, Guillem Monné Tarragó
ELISAVA Escola Universitària de Barcelona Disseny i Enginyeria
2018