Medal: ADI Medal Finalist

Layers

Marta Vidal Maps
ELISAVA Escola Universitària de Barcelona Disseny i Enginyeria
2018