Medal: ADI Medal Finalist

Kompact

Joan Grassot Bell-lloch, Anton Mas Ferré
ELISAVA Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona

2016