Medal: ADI Medal Finalist

Foliolo

Claudia Solé Huizi
IED Barcelona - Escola Superior de Disseny
2018