Medal: ADI Medal Finalist

Fentex

Guillem Marquès Mas
ELISAVA Escola Universitària de Barcelona Disseny i Enginyeria
2018