Delta: Delta Finalist

Ambulància Absolut tipus B i C

Josep Guzmán Escarré, Àngel Marquez Zamora, Jordi Noguera Botella
Bergadana
2018