Col·lecció de cinc recipients que ofereixen una gran varietat de funcions gràcies a la seva baixa rigidesa. Aplicant simples gestos, la seva forma varia i amb això, la seva utilitat. Glop neix de la voluntat de descobrir quines noves funcions poden oferir objectes quotidians, canviant simplement les seves característiques sensorials més pures. Els
cinc recipients, fabricats en silicona platí d’ús alimentari, poden considerar-se una tassa, un bol, un plat, una gerra i un bol gran, canviant de tipologia segons com s’utilitzin: serveixen per menjar, beure, abocar, servir, barrejar, colar, preparar, guardar i totes aquelles altres funcions que el seu usuari li vulgui donar.

Més informació