--
--

ADI Cultura

ADI CULTURA 2016 PER A ADHOCRACY / Veredicte del Jurat _ “Adhocracy Athens: From making things to making the commons” és un projecte amb vocació internacional que surt de les exposicions a l’ús, del que pot arribar a dir-se que és un programa ideològic, però que refusa entrar en definicions. Amb un molt bona feina de comissariat, realitzat de forma oberta,…

--
--