ADI CULTURA TRAJECTORIA 2018 PER EDITORIAL GUSTAVO GILI

/ Veredicte del Jurat_Per la seva trajectòria sempre caracteritzada pel rigor, la coherència, la investigación y la divulgació de la cultura del Disseny.

 

ADI CULTURA 2018 PER:

/ Humanium metal (Ex Aequo)/Veredicte del Jurat_El projecte convida a rebelar-se contra la necropolítica, un tipus de sobirania basada en l’extermini humà, a la qual s’oposen amb el desarmament de la violencia contemporània.

/ Topografies del sensellarisme (Ex aequo)/Veredicte del jurat_El projecte afronta la despossessió económica i l’arraconament social mitjançant un estendard innegocibale: les persones no són ni el que tenen ni el que no tenen,són allò que trien o prefereixen.

 

Descobreix a la resta de guanyadors i finalistes dels Premis ADI 2018 en l’arxiu online!

This is the alt text for this image asset

Presentació

El premi ADI Cultura té com a objectiu promoure el reconeixement públic d’aquells projectes, tant en el camp del disseny com en el de la cultura, que ajudin al foment i a l’actualització social i conceptual del disseny de producte, o serveixin per incentivar el diàleg, les idees i l’activitat de la disciplina.

ADI-FAD atorga des de l’any 1961 els Premis Delta als millors productes, i des de 1976 les Medalles ADI als millors projectes de fi de grau en l’àmbit del disseny industrial. La primera convocatòria dels Premis ADI Cultura va ser l’any 2016.

El certamen s’organitza entorn a dues categories principals:
– La categoria Projecte, premiarà projectes que s’hagin donat a conèixer tres anys abans del tancament de la convocatòria del febrer del 2018.
– La categoria Trajectòria, reconeixerà aquells projectes o persones que tinguin una trajectòria continuada en l’àmbit del disseny rellevant. S’atorgarà un únic premi en aquesta categoria per a cada edició, escollit pel jurat d’entre les propostes d’iniciativa pròpia, per invitació o suggeriment dels observadors de l’ADI FAD.

Calendari

Període d’inscripció: 20/12/2017 al 28/02/2018

Lliurament de premis: 14 de juny de 2018

Bases

OBJECTIU

En el marc dels Premis ADI i des de 2016, ADI-FAD va constituir els Premis ADI Cultura, que tenen com a objectiu promoure el reconeixement públic dels projectes que ajuden al foment social i cultural del disseny, que incentiven el diàleg, les idees, les iniciatives, les exposicions i les publicacions en el sector.

 

PARTICIPACIÓ

Els premis ADI Cultura estan oberts a projectes de tipologies molt diverses com ara les que es nombren a continuació, entre d’altres:

– Projectes el resultat dels quals es dona dins el marc teòric no objectual i que genera impacte, crítica i difusió en l’àmbit del disseny. Poden ser per exemple: publicacions, exposicions, cicles i congressos, espais físics (galeries, botigues) espais virtuals, pàgines web, blogs, aplicacions, programes docents, filmacions i tots aquells conceptes encara per explorar.

Els projectes amb una forta vessant conceptual i d’innovació, que siguin processos experimentals, interdisciplinaris, instal·lacions, peces úniques o sèries numerades, objectes fora dels circuits comercials comuns o els que ajudin a recuperar o obrir noves vies en el disseny de producte.

El premi està obert a propostes de l’àmbit nacional, realitzades per individus o col·lectius i amb les característiques següents:

– Projectes realitzats a Espanya.
– Projectes realitzats a l’estranger on el màxim responsable sigui espanyol.
– Projectes finançats amb capital espanyol.
Queden exclosos els projectes que ja hagin sigut seleccionats als Premis ADI Cultura d’edicions anteriors.

 

FUNCIONAMENT DEL CONCURS

Les inscripcions són gratuïtes i es poden realitzar per iniciativa pròpia o per invitació o suggeriment dels observadors nombrats per la Junta de l’ADI FAD.

La convocatòria del premi s’articula en una única fase:

Tots els projectes inscrits entre el 9 de gener i el 28 de febrer de 2018 seran avaluats per un jurat format per professionals del disseny, de la comunicació i de la docència, nacionals i internacionals. El jurat selecciona un màxim de deu projectes entre tots els presentats i atorga els premis de les dues categories:

– La categoria Projecte, premiarà projectes que s’hagin donat a conèixer tres anys abans del tancament de la convocatòria del febrer del 2018.

– La categoria Trajectòria, reconeixerà aquells projectes o persones que tinguin una trajectòria continuada en l’àmbit del disseny rellevant. S’atorgarà un únic premi en aquesta categoria per a cada edició, escollit pel jurat d’entre les propostes d’iniciativa pròpia, per invitació o suggeriment dels observadors nombrats per la Junta de l’ADI FAD.

Els deu projectes seleccionats estaran presents a l’exposició dels Premis ADI 2018 i inclosos en la publicació Premis ADI Book 2018. L’ADI Book 2018 també recollirà en una llista els projectes presentats, no seleccionats, que el jurat consideri.

 

INFORMACIÓN LEGAL

Exposició

– El FAD assegurarà el projecte o productes que es presenten a l’exposició, des del moment de la seva entrega fins a la data fixada per a la seva devolució. La organització no es farà responsable dels possibles desperfectes i les seves indemnitzacions, sempre que estiguin recollides dins dels paràmetres estipulats per el seguro. Ni FAD ni ADI-FAD són responsables de cap desperfecte o incidència que les peces finalistes presentades a l’exposició puguin sofrir durant el trasllat fins i des del FAD.

– Una vegada finalitzada l’exposició, es comunicarà per mail als seleccionats la data i el lloc de recollida de productes. En cas de no retirar-se el material durant el periode de temps estipulat, ADI-FAD dispondrà d’ells de la forma que consideri oportuna.

Drets del Premio ADI Cultura 2018

– El projecte guanyador podrà utilitzar la marca homologada ADI Cultura 2018. L’ús de les marques es definirà per la normativa gràfica d’ADI-FAD i es podrà incorporar als productes, impresos o promocions habituals d’empreses o entitats que hagin col·laborat amb el projecte.

– Els projectes seleccionats a la primera fase podràn disposar de la marca registrada i homologada per l’ADI-FAD “Selecció ADI Cultura 2018”, on figurarà la condició de Projecte Seleccionat 2018.

Difusió

– ADI-FAD es reserva el dret d’organitzar diferents activitats de difusió, així com una exposició itinerant amb els productes seleccionats i els guanyadors. Per aquest motiu, les empreses hauran de facilitar, dins dels possible, el producte seleccionat o guanyador quan ADI-FAD ho requereixi per aquest tipus d’esdeveniments.

Condicions legals

– ADI-FAD no és responsabilitza de la veracitat dels dades aportades pels participants.

– La participació en aquests Premis pressuposa la total acceptació de les bases, la interpretació de les quals correspon a la Junta de ADI-FAD.

– La convocatòria dels Premis ADI Cultura 2018 es farà pública per mitjà d’aquestes bases i a través de la seva difusió als mitjans de comunicació.

– El material i els projectes que s’hagin presentat pertanyen als seus autors, sent aquesta una propietat irrenunciable. El projecte presentat no pot incomplir de cap manera els drets de propietat intel·lectual de cap tercer. La responsabilitat, en cas d’infracció de drets de tercers, recaurà en el participant.

– Els participants han de declarar els noms de qualsevol tercer que pugui tenir drets de propietat intel·lectual, morals o d’un altre tipus en tot allò relacionat amb la inscripció. Els participants han de poder demostrar, amb prèvia sol·licitud, que qualsevol dret d’un tercer ha estat cedit, llicenciat en favor del/dels participant/s, o que s’ha renunciat al mateix de manera apropiada, amb caràcter general.

– Participant en el concurs, els participants reconeixen sotmetre’s en aquestes Bases Oficials i els Termes i Condicions que són finals i vinculants en tots els aspectes, quedant especificat que el jurat no està obligat a exposar els motius de les seves decisions. En cas que el jurat decideixi que qualsevol dels seleccionats o el guanyador s’han convertit en inelegibles, escollirà un nou guanyador (o nous seleccionats) a la seva pròpia voluntat. No es mantindrà cap correspondència referent a aquest tema.

– Les inscripcions podran mostrar-se a voluntat de l’ADI-FAD, que es reserva el dret de no mostrar els treballs que consideri inadequats.

– Els participants accepten formar part de qualsevol fotografia, entrevista, pel·lícula/vídeo i activitat promocional similar relacionada amb aquest concurs, tal com pugui ser raonablement sol·licitat per ADIFAD, sense cap pagament addicional. Especialment, quedarà degudament autoritzat l’ús del nom del participant, la seva biografia i imatge, fotos i/o vídeos/pel·lícules de ADI-FAD i materials de màrqueting d’agències relacionades.

– No s’acceptarà en aquest concurs cap responsabilitat en relació a cap inscripció fora de termini, perduda, corrupta, il·legible o incompleta. Tota inscripció que incorri en qualsevol d’aquests casos serà rebutjada segons l’absoluta discreció de ADI-FAD. El comprovant de l’enviament de la inscripció no s’acceptarà com a prova de lliurament.

– Si qualsevol participant (incloent els guanyadors nacionals i internacionals) incompleix qualsevol d’aquestes normes oficials o termes i condicions, quedarà desqualificat i immediatament retornarà a ADI-FAD el premi rebut en relació a aquest concurs.

– El participant allibera a ADI-FAD i a qualsevol dels seus socis, càrrecs directius i empleats de qualsevol responsabilitat per lesió, pèrdua o danys de qualsevol tipus relacionats amb la participació en el concurs o resultants de l’acceptació, possessió o ús/mal ús de qualsevol premi.

– ADI-FAD es reserva el dret a reproduir, en publicacions i revistes, qualsevol dels projectes que s’hagin pre- sentat i es compromet a informar sempre de la identitat del seu autor.

– ADI-FAD no és responsable de les reclamacions per plagi, desperfectes o furt que puguin sofrir els productes per causes alienes a l’organització.

– ADI-FAD es reserva el dret a poder canviar algun aspecte de les bases o el format de lliurament dels projectes.

– El premi ADI Cultura estarà regulat per la legislació espanyola i s’interpretarà d’acord amb ella.

– Qualsevol reclamació o qüestió que sorgeixi en virtut de, o en relació amb el present concurs, el premi o aquestes Bases Oficials, estarà subjecta a la jurisdicció exclusiva d’Espanya.

Qualsevol consulta que vulgui formular-se referent al concurs serà atesa de 10 a 14 hores a:

ADI-FAD (Edifici Disseny Hub Barcelona)

Pl. dels Glòries Catalans, 37-38 – Planta -1, 08018

Barcelona

Telèfon: (34) 932566771
Mail: premisadi@fad.cat

Premis

Selecció ADI Cultura
Entre tots els projectes presentats, el jurat seleccionarà els deu millors i un d’aquests deu serà escollit com amillor projecte:
Els seleccionats rebran com a reconeixement:
– 1 diploma acreditatiu “Selecció ADI Cultura 2018”.
– Segell oficial de Selecció ADI Cultura 2018.
– Publicació a l’edició del Premis ADI Book 2018.
– Presència en línia a la web dels Premis ADI 2018.
– Presència a l’exposició dels Premis ADI 2018.
– Invitació a la cerimònia de lliurament de Premis ADI 2018.
– Suport promocional als mitjans de comunicació del FAD i de la Barcelona Design Week.
– Difusió en mitjans de comunicació nacionals i internacionals especialitzats.

El premiat, a més a més, obtindrà:
– Trofeu.
– Diploma acreditatiu “Premi ADI Cultura 2018”.
– Element distintiu a l’exposició que destaqui el projecte com a guanyador.
– Invitació en alguna de les activitats regulars de l’ADI FAD per explicar el projecte.
– Suport promocional dels Premis ADI.
– Presència a la nota de premsa especial dels guanyadors destinada a centenars de professionals, associacions, revistes, editorials i blogs representatius del món del disseny.

 

Premi d’Opinió:
Tots els projectes “Selecció ADI Cultura” poden optar a aquest premi, que s’atorga mitjançant votació presencial dels socis FAD que participin a la cerimònia del lliurament dels Premis ADI. Només hi haurà un premiat entre tots.
Premi d’Opinió inclou:
– Diploma acreditatiu “Premi d’Opinió ADI Cultura”.
– Segell oficial Premi d’Opinió ADI Cultura.
– Element distintiu a l’exposició.
– Suport promocional dels Premis ADI.
– Presència a la nota de premsa especial dels guanyadors destinada a centenars de professionals, associacions, revistes, editorials i blogs representatius del món del disseny.

Inscripcions

Inscripcions

Tots aquells productes que participin en el Premi ADI Cultura haurà d’aportar la següent documentació:
– Crèdits
– Memòria escrita del projecte (màxim 10.000 caràcters).
– Imatges/ vídeos que ajudin a comprendre el projecte.
La inscripció es realitzarà a través d’un formulari online.