Descobreix els guanyadors i finalistes dels Premis ADI 2016 a l’arxiu online!

Ens veiem al 2018! Fins llavors, segueix-nos al Blog de l’ADI.

 

ADI CULTURA TRAJECTÒRIA 2016 PER A LA SALA VINÇON

/ Veredicte del Jurat _ El jurat de la 1a edició dels Premis ADI Cultura ha guardonat la Sala Vinçon per la seva trajectòria en l’àmbit de la cultura del disseny.

 

ADI CULTURA 2016 PER A ADHOCRACY

/ Veredicte del Jurat _ “Adhocracy Athens: From making things to making the commons” és un projecte amb vocació internacional que surt de les exposicions a l’ús, del que pot arribar a dir-se que és un programa ideològic, però que refusa entrar en definicions. Amb un molt bona feina de comissariat, realitzat de forma oberta, mostra una perspectiva molt actual del disseny i dona cabuda a altres visions.

 

FINALISTES ADI CULTURA 2016

Apartamento Magazine

Formació del sistema de disseny Barcelona (1914-2014), un camí de modernitat

La utopia és possible. ICSID. Eivissa, 1971

Making Africa – Un continente de diseño contemporáneo

Sin techo y sin título

Xarxa d’ateneus de fabricació de l’Ajuntament de Barcelona

L’Ex – designer Project BAR

Artesanía Española de Vanguardia, Innovación y Diseño

Pis-Museu de la Casa Bloc, Habitatge 1/11

TAPAS. Spanish Design for Food

THE METHOD CASE

 

SELECCIONATS ADI CULTURA 2016

“3-EN-UNO”. Diseñadores, productores, emprendedores

#CuadriláteroForum

La Herencia de Coderch

Barcelona Design Week

besign Fest, Festival de Disseny de Benicàssim

Creative Raval

Introducción al Mueble del siglo XX

d[x]i magazine

Disseny, càmera, acció! El disseny portat al cinema

Disseny per viure. 99 projectes per al món real

FabCafe Barcelona

Found Muji Iberia

Funtastico

Hans Wegner. 18 sillas, un frutero y un mueble bar

Kigali Chair Project

La Cultura del Diseño de Producto en la EASD Valencia

LECTO

Llums per a ser vistos

Makers of Barcelona

Making Africa – Un continente de diseño contemporáneo

On van els residus?

Premi Catalunya d’Ecodisseny

Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny (MURAD), EINA-UAB

Menció Cultura del disseny, EINA

Projecte d’un tamboret

Proyecta56

Proyecto Algo

Publicacions de reculls d’escrits sobre disseny

Reedició del llibre “Introducció al Disseny Industrial” de Santiago Pey i Estrany

Restart Parties

ROJO

Semana Cultural del Diseño

Training, un proyecto multidisciplinar

Valencia Disseny Week – Edición 2015 

This is the alt text for this image asset

Presentació

El premi ADI Cultura té com a objectiu promoure el reconeixement públic d’aquells projectes, tant en el camp del disseny com en el de la cultura, que ajudin al foment i a l’actualització social i conceptual del disseny de producte, o serveixin per incentivar el diàleg, les idees i l’activitat de la disciplina.

ADI-FAD atorga des de l’any 1961 els Premis Delta als millors productes, i des de 1976 les Medalles ADI als millors projectes de fi de grau en l’àmbit del disseny industrial. 2016 serà el primer any en el qual s’atorguin els premis ADI Cultura.

El certamen s’organitza entorn a dues categories principals:
– La categoria Projecte premiarà projectes que s’hagin donat a conèixer fins a 5 anys abans del tancament de convocatòria (febrer 2016)
– La categoria Trajectòria reconeixerà aquells projectes o professionals la trajectòria continuada dels quals en l’àmbit de la convocatòria hagi estat rellevant. S’atorgarà un únic Premi en aquesta categoria per a cada edició del certamen, escollit pel jurat entre propostes de la Junta de ADI-FAD.

Els punts que segueixen fan referència, doncs, a la categoria de projectes.

Calendari

Període d’inscripció: 24/11/2015 al 11/02/2016

Comunicació Finalistes: 25/02/2016

Reunió final Jurat: 25/4/2016

Inauguració de l’exposició: 6 de juny de 2016

Lliurament de premis: 9 de juny de 2016

FADfest: del 6 al 12 de juny de 2016

Bases

OBJECTIU

El premi ADI Cultura té com a objectiu promoure el reconeixement públic d’aquells projectes, tant en el camp del disseny com en el de la cultura, que ajuden al foment i a l’actualització social i conceptual del disseny de producte, o que serveixin per incentivar el diàleg, les idees i l’activitat de la disciplina.

ADI-FAD lliure des de l’any 1961 els Premis Delta als millors productes, i des de 1976 les Medalles Adi als millors projectes de final de Grau en l’àmbit del disseny industrial. 2016 serà el primer any en el qual s’atorguen els primers premis ADI Cultura.

El certamen s’organitza entorn a dues categories principals:

 • La categoria Projecte premiarà projectes que s’hagin donat a conèixer fins a 5 anys abans del tancament de la convocatòria (gener 2016)
 • La categoria Trajectòria reconeixerà aquells projectes o persones, en que la seva trajectòria continua en l’àmbit de la convocatòria hagi sigut rellevant. S’atorgarà un únic Premi en aquesta categoria per cada edició del certamen, escollit per el jurat entre les propostes de la Junta ADI-FAD i amb els mateixos reconeixements que en la categoria Projecte, i que s’especifiquen en l’apartat de premis.

Els punts que segueixen fan referència, dons, a la categoria de projectes.

 

PARTICIPACIÓ

Els premis ADI Cultura conceben projectes de tipologies molt diverses, incloent, tot i que no limitant, a les que es nombren a continuació:

 • Projectes en que el seu resultat es troba en un marc teòric i objectual, i que generi un impacte crític i/o de difusió en l’àmbit del disseny. Poden ser per exemple: publicacions, exposicions, cicles i congressos, espais físics-galeries, botigues – o virtuals – pàgines web, blogs, apps – programes docents, filmacions i tots aquells conceptes encara per explorar.
 • Els projectes materials amb una forta vessant conceptual  i d’innovació, podent ser processos, prototips, productes experimentals, interdisciplinats, instal·lacions, peces úniques o sèries numerades, objectes allunyats dels circuïts comercials comuns o aquells que ajudin a recuperar o obrir noves vies en el disseny de producte.

Les inscripcions són gratuites i poden realitzar-se per iniciativa pròpia, per invitació o suggerència de tercers.

El premi engloba les propostes d’àmbit nacional ampli, realitzades per individus o col·lectius, i poden participar  ens els següents:

 • Projectes realitzats a Espanya.
 • Projectes realitzats a l’estranger el responsable del qual sigui espanyol.
 • Projectes finançats amb capital espanyol.

INFORMACIÓN LEGAL

Exposició

– El FAD assegurarà el projecte o productes que es presenten a l’exposició, des del moment de la seva entrega fins a la data fixada per a la seva devolució. La organització no es farà responsable dels possibles desperfectes i les seves indemnitzacions, sempre que estiguin recollides dins dels paràmetres estipulats per el seguro. Ni FAD ni ADI-FAD són responsables de cap desperfecte o incidència que les peces finalistes presentades a l’exposició puguin sofrir durant el trasllat fins i des del FAD.

– Una vegada finalitzada l’exposició, es comunicarà per mail als seleccionats la data i el lloc de recollida de productes. En cas de no retirar-se el material durant el periode de temps estipulat, ADI-FAD dispondrà d’ells de la forma que consideri oportuna.

Drets del Premio ADI Cultura 2016

– El projecte guanyador podrà utilitzar la marca homologada ADI Cultura 2016. L’ús de les marques es definirà per la normativa gràfica d’ADI-FAD i es podrà incorporar als productes, impresos o promocions habituals d’empreses o entitats que hagin col·laborat amb el projecte.

– Els projectes Finalistes seleccionats a la primera fase podràn disposar de la marca registrada i homologada per l’ADI-FAD “Finalista ADI Cultura 2016”, on figurarà la condició de Projecte Finalista 2016.

Difusió

– ADI-FAD es reserva el dret d’organitzar diferents activitats de difusió, així com una exposició itinerant amb els productes finalistes i els guanyadors. Per aquest motiu, les empreses hauran de facilitar, dins dels possible, el producte seleccionat o guanyador quan ADI-FAD ho requereixi per aquest tipus d’esdeveniments.

Condicions legals
– ADI-FAD no és  responsabilitza de la veracitat dels  dades  aportades pels participants.

– La participació en aquests Premis pressuposa la total acceptació de les bases, la interpretació de les quals correspon a la Junta de ADI-FAD.

– La convocatòria dels Premis Delta 2016 es farà pública per mitjà d’aquestes bases i a través de la seva difusió als mitjans de comunicació.

– El material i els productes que s’hagin presentat pertanyen als seus autors, sent aquesta una propietat irrenunciable. El disseny presentat no pot incomplir de cap manera els drets de propietat intel·lectual i/o industrial de cap tercer. La responsabilitat, en cas d’infracció de drets de tercers, recaurà en el participant.

– Els participants han de declarar els noms de qualsevol tercer que pugui tenir drets de propietat intel·lectual, morals o d’un altre tipus en tot allò relacionat amb la inscripció, el seu disseny o desenvolupament. Els participants han de poder demostrar, amb prèvia sol·licitud, que qualsevol dret d’un tercer ha estat cedit, llicenciat en favor del/dels participant/s, o que s’ha renunciat al mateix de manera apropiada, amb caràcter general.

– Participant en el concurs, els participants reconeixen sotmetre’s en aquestes Bases Oficials i els Termes i Condicions que són finals i vinculants en tots els aspectes, quedant especificat que el jurat no està obligat a exposar els motius de les seves decisions. En cas que el jurat decideixi que qualsevol dels finalistes o el guanyador s’han convertit en inelegibles, escollirà un nou guanyador (o nous finalistes) a la seva pròpia voluntat. No es mantindrà cap correspondència referent a aquest tema.

– Les inscripcions podran mostrar-se a voluntat de l’ADI-FAD, que es reserva el dret de no mostrar els treballs que consideri inadequats.

– Els participants accepten formar part de qualsevol fotografia, entrevista, pel·lícula/vídeo i activitat promocional similar relacionada amb aquest concurs, tal com pugui ser raonablement sol·licitat per ADIFAD, sense cap pagament addicional. Especialment, quedarà degudament autoritzat l’ús del nom del participant, la seva biografia i imatge, fotos i/o vídeos/pel·lícules de ADI-FAD i materials de màrqueting d’agències relacionades.

– No s’acceptarà en aquest concurs cap responsabilitat en relació a cap inscripció fora de termini, perduda, corrupta, il·legible o incompleta. Tota inscripció que incorri en qualsevol d’aquests casos serà rebutjada segons l’absoluta discreció de ADI-FAD. El comprovant de l’enviament de la inscripció no s’acceptarà com a prova de lliurament.

– Si qualsevol participant (incloent els guanyadors nacionals i internacionals) incompleix qualsevol d’aquestes normes oficials o termes i condicions, quedarà desqualificat i immediatament retornarà a ADI-FAD el premi rebut en relació a aquest concurs.

– El participant allibera a ADI-FAD i a qualsevol dels seus socis, càrrecs directius i empleats de qualsevol responsabilitat per lesió, pèrdua o danys de qualsevol tipus relacionats amb la participació en el concurs o resultants de l’acceptació, possessió o ús/mal ús de qualsevol premi.

– ADI-FAD es reserva el dret a reproduir, en publicacions i revistes, qualsevol dels productes que s’hagin presentat i es compromet a informar sempre de la identitat del seu autor i el seu fabricant.

– ADI-FAD no és responsable de les reclamacions per plagi, desperfectes o furt que puguin sofrir els productes per causes alienes a l’organització.

– ADI-FAD es reserva el dret a poder canviar algun aspecte de les bases o el format de lliurament dels projectes.

– El premi Delta estarà regulat per la legislació espanyola i s’interpretarà d’acord amb ella.

– Qualsevol reclamació o qüestió que sorgeixi en virtut de, o en relació amb el present concurs, el premi o aquestes Bases Oficials, estarà subjecta a la jurisdicció exclusiva d’Espanya.

Qualsevol consulta que vulgui formular-se referent al concurs serà atesa de 10 a 14 hores en:

Presencialment:
ADI-FAD (Edifici Disseny Hub Barcelona)
Pl. dels Glòries Catalans, 37-38
Planta -1 08018 Barcelona
Telèfon: (34) 932566770 / (34) 932566771
Mail:premisadi@adifad.org

Premis

Els finalistes rebran com a reconeixement:

 • Diploma acreditatiu “Finalista ADI Cultura”
 • Formar part de la exposició del FADfest, al Disseny Hub Barcelona
 • Formar part del catàleg imprès dels Premis ADI 2016
 • Invitació a la cerimònia de los Premis ADI 2016
 • Catàleg online permanent en la web dels Premis ADI
 • Difusió en mitjans nacionals i internacionals especialitzats.

 

El premiat, a més, obtindrà:

 • Trofeu
 • Diploma acreditatiu “Premi ADI Cultura 2016”
 • Element distintiu en la exposició que els destaqui com a guanyadors.
 • Invitació a explicar el projecte en alguna de las activitats regulars del ADI-FAD.
 • Recolzament promocional dels Premis ADI.
 • Emissió d’una nota de premsa especial de guanyadors destinada a centenars de professionals, associacions, revistes, editorials i blogs representatius del món del disseny.

Jurat

En una primera fase, la junta del ADI-FAD  formada per experts procedents de diferents camps del disseny industrial i de producte, la comunicació, la docència o la teoria del disseny – seleccionarà un màxim de 10 projectes d’entre els presentats.

Els projectes finalistes seran valorats per un jurat independent, format per tres professionals de prestigi i de perfils complementaris dins dels caps del disseny i la cultura, que escollirà justificadament i inapel·lablement al guanyador.

El jurat de l’edició 2016 està format per Viviana Narotzky, José Luis de Vicente i Raquel Pelta.

Raquel Pelta

Art historian, professor and writter

José Luis de Vicente

Journalist, curator specialised in digital culture, art and technology

Viviana Narotzky

Independent scholar, writer and curator

Inscripcions

Inscripcions tancades

Tots aquells productes que participen en el Premi ADI Cultura hauran d’ aportar la següent documentació:

 • Crèdits
 • Memòria escrita del projecte (màx. 1.500 paraules)
 • Imatges/ vídeos que ajuden a comprendre el projecte

Trofeu

El trofeu estarà dissenyat pel Diego Ramos.

FAQ

Quin preu té participar en el premi?
Aquest premi és gratuït, oferint així la possibilitat a participar a projectes o iniciatives sense ànim de lucre o el benefici del qual és petit.

Els projectes finalistes es mostraran al públic?
Els 10 projectes finalistes formaran part de la FADexpo, juntament amb els finalistes dels Premis Delta i les Medalles ADI.

Com es mostraran els projectes en l’exposició?
La Junta del ADI-FAD, en col·laboració amb els dissenyadors de l’exposició i els responsables del projecte decidiran com mostrar-los. El finalista haurà de córrer amb les despeses que suposin la creació de material específic per al projecte. ADI-FAD assumirà els costos del muntatge expositiu.